C/O Giáp Lưng Là Gì? Điều Kiện Để Được Cấp C/O Giáp Lưng

Trong thời đại 4.0 hiện nay thì việc liên kết với các nước là một điều vô cùng tiện lợi, giúp các nước có thể hiểu thêm và trao đổi các hàng hóa với nhau. Làm cho tính liên kết giữa các nước được chặt chẽ  phong phú hơn thì không thể không nói đến C/O giáp lưng. C/O giáp lưng là gì? Để hiểu thêm thì chúng ta cùng tìm hiểu ở bên dưới.

  1. Khái niệm

C/O giáp lưng (Back-to-back C/O hay Movement Certificate C/O) là C/O do nhà xuất khẩu trung gian cấp dựa trên thông tin C/O do nhà xuất khẩu cấp. Do đó, nhà nhập khẩu đầu tiên phải có giao dịch với ít nhất 3 bên thành viên trong thỏa thuận cấp C/O giáp lưng.

  • Điều kiện để được cấp c/o giáp lưng

Nếu nhà xuất khẩu nộp đơn xin cấp C/O giáp lưng thì cơ quan cấp C/O của quốc gia thành viên trung gian có thể cấp C/O giáp lưng, với điều kiện:

Trường hợp xuất trình bản sao khi bên đề nghị cấp C/O giáp lưng thì bên giáp lưng xuất trình bản gốc có hiệu lực ban đầu, khi trường hợp không xuất trình bản gốc được thì lúc đó mới xuất trình bản sao chứng thực của C/O giáp lưng.

Đối với các lô hàng xuất khẩu từng phần, trị giá của từng phần xuất khẩu đó sẽ được ghi thay cho giá trị của cả lô hàng trên C/O ban đầu. Để có thể đảm bảo số lượng quy định thì bên trung gian sẽ kiểm tra khi C/O giáp lưng bên xuất khẩu giao cho cũng không được vượt quá số lượng quy định ban đầu của bên xuất khẩu C/O giáp lưng quy định.

C/O giáp lưng cấp phải ghi như C/O gốc, phải được điền đầy đủ các ô đã nêu, đặc biệt đối với ô số 9 phải ghi C/O giáp lưng. Trong trường hợp không đầu đủ thông tin hoặc nghi ngờ có vi phạm, cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu cuối cùng có thể yêu cầu xuất trình C/O ban đầu.

  • Chú ý

Các nước thành viên có chung Hiệp định thương mại tự do FTA thì mới được áp dụng c/o giáp lưng.

Đối với FTA thì bên xuất khẩu khi đã nhập khẩu cho trung gian thì không được phép cho bất kì một ai có thể bán được hàng cho người khác. Yêu cầu bên nhập khẩu và bên xuất khẩu phải là một trên C/O giáp lưng này. Và hơn thế nữa thì người mà nhập khẩu thì người đó cũng phải là người xuất khẩu mặt hàng đó.

  • Ví dụ về C/O giáp lưng

Công ty thương mại tại Singapore mua hàng từ nhà máy tại Trung Quốc, hàng được chuyển từ Trung Quốc sang Singapore. Sau đó bán lại cho công ty nhập khẩu ở Việt Nam, hàng chuyển từ Singapore về Việt Nam.

Công ty thương mại tại Nhật mua hàng từ nhà máy Việt Nam, hàng được chuyển từ Việt Nam Sang Nhật sau đó bán lại cho công ty ở Mỹ, hàng từ Nhật sang Mỹ. Trường hợp doanh nghiệp cung cấp C/O mẫu E giáp lưng hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan phát hành thì được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Tại ô số 13 trên C/O, đánh dấu vào “Back to Back” hoặc “Movement Certificate”.

  • Phân Biệt C/O Giáp Lưng Và C/O 3 Bên

Giống nhau:

Giao dịch phát sinh giữa ba bên tham gia đặt trụ sở tại 3 nước

Hoá đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba.

Nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu phải có trụ sở đặt tại các bên tham gia cùng một Hiệp định.

Khác nhau:

C/O giáp lưng: Các nước trung gian nhận hàng

C/O 3 bên: từ nước sản xuất đến thẳng nước nhập khẩu

Ví dụ về C/O 3 bên: công ty nhập khẩu ở Trung quốc kí hợp đồng mua hàng với công ty Singapore chi tiết như sau: Hàng hóa được sản xuất tại Australia vận chuyển thẳng từ Australia về Trung quốc, hóa đơn thương mại do công ty Singapore phát hành.

Như vậy có thể thấy được sự liên kết giữa các nước với nhau qua cụm từ C/O giáp lưng. Bài viết ở phía trên giúp ta hiểu thêm C/O giáp lưng là gì? Mong rằng bài viết này sẽ góp phần nào giúp cho bạn hiểu thêm về mối quan hệ hợp tác giữa các nước như thế nào.